Beweegcoach senioren Berg en Dal

Vanaf juni 2016 mag ben ik officieel benoemd als beweegcoach senioren Berg en Dal met als taken:

 • Ondersteunen en adviseren van Kwiek Actieve Leefstijl
 • Stimuleren en activeren van de inwoners naar een actieve leefstijl
 • Inzicht verkrijgen in wensen/behoeften van de doelgroep
 • In kaart brengen van sport- en beweegaanbod voor senioren
 • Doorverwijzing naar bestaand sport- en beweegaanbod
 • Stimuleren, adviseren en ondersteunen van lokale initiatieven en evenementen m.b.t. uitbreiding sport en beweegaanbod voor senioren
 • Stimuleren, organiseren en coördineren toeleiding en deelname lokale sport- en beweegaanbieders
 • Initiëren, organiseren, stimuleren, begeleiden, coachen en overdragen van sport- en beweegactiviteiten (zoals Kwiek routes, functioneel trainen, In Balans etc.)
 • Organiseren van fitheidstesten, beweegdagen en beweegmarkt
 • Verbinding leggen en netwerk opbouwen met partners rondom zorg, sport en welzijn
 • Opzetten en bijhouden van scholingen voor vrijwilligers
 • Coachen en begeleiden van (zorg)medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers om bewegen onderdeel uit te laten maken van de dagelijkse zorg
 • Voorlichting geven aan cliënten, personeel, vrijwilligers, familie en mantelzorgers over het belang van bewegen en toepassingen in de praktijk
 • Samenwerken met de HAN en ROC voor de inzet van studenten